TIN TỨC & SỰ KIỆN

Thứ hai - 08/02/2021 08:49
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG VÀ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 2021- 2022
Thứ hai - 01/02/2021 07:40
CV số 357/SGDĐT-CTTT vv thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thứ ba - 12/01/2021 12:12
ĐIỀU CHỈNH DTNSNN 2020
Thứ ba - 12/01/2021 09:07
CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2021
Thứ bảy - 09/01/2021 08:09
http://thptdaimo.edu.vn/archives/view/cong-khai-dieu-chinh-du-toan-nsnn-2020-26.html
Thứ bảy - 31/10/2020 11:16
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HSG CẤP THÀNH PHỐ Năm học 2020 – 2021