BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT ĐẠI MỖ

 

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT ĐẠI MỖ

1

  Họvà tên: Lê Viết Hùng - Hiệu trưởng
 Ngày sinh: 8/10/1963
 Trình độ: Thạc sĩ
 Chuyên môn: Vật Lý
 Thành tích: 
+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở :  nhiều năm  là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

+ …..
 Điện thoại: 098.2959.963
 Lĩnh vực phụ trách:  Quản lý chung, phụ trách tổ Lý, KTCN, TD-QP và Hành chính
 

2

Họ và tên: Nguyễn Vũ Thành - Phó hiệu trưởng
Ngày sinh: 1972
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Hóa học
Điện thoại: 02437893645
Lĩnh vực phụ trách:  Quản lý mảng Trí dục, Phụ trách tổ Hoá - Sinh -CN;

3

Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh - Phó hiệu trưởng
Ngày sinh:  07-05-1976
Trình độ: Thạc sỹ 
Chuyên môn: Lịch sử
Điện thoại: 02437893645 – 0916708088

Thành tích: Giáo viên Giỏi thành phố, nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Giấy khen của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đạt thành tích xuất sắc trong 10 thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Giấy khen của Hội chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội; Giấy khen của Công đoàn ngành có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn.

 Lĩnh vực phụ trách: Quản lý công tác đức dục, CSVC, Đoàn TN, phụ trách tổ XH ;