STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành
1 BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 2022 CỦA TRƯỜNG THPT ĐẠI MỖ

28/08/2022 Tải về
2 Xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 * Năm học: 2022- 2023

08/06/2022 Tải về
3 Quyết định về việc Công khai thực hiện dự toán quý 1 -2022

12/04/2022 Tải về
4 Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021

31/12/2021 Tải về
5 CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

12/10/2021 Tải về
6 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2021

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2021

12/10/2021 Tải về
7 CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH 2020

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH 2020 CỦA TRƯỜNG THPT ĐẠI MỖ

13/08/2021 Tải về
8 CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG THPT ĐẠI MỖ

CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG THPT ĐẠI MỖ

24/07/2021 Tải về
9 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

21/07/2021 Tải về
10 CONG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIÊN DT 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIÊN DT 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

03/05/2021 Tải về
11 ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN 2020

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN 2020

12/01/2021 Tải về
12 CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2021

CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2021

12/01/2021 Tải về
13 CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN 2020

CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN 2020

31/12/2020 Tải về
14 QĐ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ 2020 - 2021

QĐ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ 2020 - 2021

21/10/2020 Tải về
15 QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHLịch tiếp công dân- Buổi sáng: Từ 8h00p đến 11h30p- Buổi chiều: Từ 14h00p đến 16h30p

15/10/2020 Tải về
16 CÔNG KHAI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA TRƯỜNG THPT ĐẠI MỖ, HÀ NỘI

CÔNG KHAI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA TRƯỜNG THPT ĐẠI MỖ, HÀ NỘđường link giải quyết thủ tục hành chính của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nộihttps://dichvucong.hanoi.gov.vn/nop-truc-tuyen

15/10/2020 Tải về
17 DANH MỤC CÁC TTHC CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4

DANH MỤC CÁC TTHC CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4

15/10/2020 Tải về
18 CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM 2020 - 2021

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2020 - 2021

25/09/2020 Tải về
19 QUYẾT TOÁN 2019

Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của trường THPT Đại Mỗ

30/07/2020 Tải về
20 CÔNG KHAI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

CÔNG KHAI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

30/07/2020 Tải về
21 Công khai tình hình thực hiện dự toán 3 tháng đầu năm

Công khai tình hình thực hiện dự toán 3 tháng đầu năm

04/05/2020 Tải về
22 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÁNG 3 NĂM 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÁNG 3 NĂM 2019

02/04/2020 Tải về
23 QUYẾT ĐỊNH MIỄN GIẢM HP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

QUYẾT ĐỊNH MIỄN GIẢM HP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

02/04/2020 Tải về
24 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

02/04/2020 Tải về
25 Công khai 6 tháng đầu năm

Công khai 6 tháng đầu năm

02/04/2020 Tải về
26 CÔNG KHAI THƯC HIÊN DƯ TOÁN NSNN 2019

CÔNG KHAI THƯC HIÊN DƯ TOÁN NSNN 2019

02/04/2020 Tải về
27 300/SGDĐT-CTTT

30/01/2020 Tải về