Tên / Số / ký hiệu : BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÁNG 3 NĂM 2019
Về việc / trích yếu

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÁNG 3 NĂM 2019

Ngày ban hành 02/04/2020
Loại văn bản / tài liệu Sở Giáo dục và Đào tạo
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 211 | Tải về : 216 Tải về
Nội dung chi tiết

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÁNG 3 NĂM 2019

http://thptdaimo.edu.vn/thong-bao/bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-chi-ngan-sach-thang-3-nam-2019-10.html