Tên / Số / ký hiệu : CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN 2020
Về việc / trích yếu

CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN 2020

Ngày ban hành 31/12/2020
Loại văn bản / tài liệu Sở Giáo dục và Đào tạo
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
Lĩnh vực TÀI CHÍNH
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 184 | Tải về : 128 Tải về
Nội dung chi tiết