Tên / Số / ký hiệu : CÔNG KHAI THƯC HIÊN DƯ TOÁN NSNN 2019
Về việc / trích yếu

CÔNG KHAI THƯC HIÊN DƯ TOÁN NSNN 2019

Ngày ban hành 02/04/2020
Loại văn bản / tài liệu Sở Giáo dục và Đào tạo
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 273 | Tải về : 215 Tải về
Nội dung chi tiết