Tên / Số / ký hiệu : DANH MỤC CÁC TTHC CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4
Về việc / trích yếu

DANH MỤC CÁC TTHC CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4

Ngày ban hành 15/10/2020
Loại văn bản / tài liệu Sở Giáo dục và Đào tạo
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
Lĩnh vực THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 192 | Tải về : 154 Tải về
Nội dung chi tiết

DANH MỤC CÁC TTHC CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4

1. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông.

2. Chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông từ tỉnh, thành phố khác về Hà Nội.

3. Chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông từ Hà Nội đi tỉnh, thành phố khác.

4. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

5. Cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

6. Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở Giáo dục nước ngoài cấp.

7. Xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT từ Hà Nội đi tỉnh, thành phố khác.

8. Xin học lại tại trường khác đối với học sinh THPT từ tỉnh , thành phố khác về Hà Nội.