Tên / Số / ký hiệu : ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN 2020
Về việc / trích yếu

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN 2020

Ngày ban hành 12/01/2021
Loại văn bản / tài liệu Sở Giáo dục và Đào tạo
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
Lĩnh vực
Người ký duyệt Chử Xuân Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Sở GD&ĐT Hà nội
Xem : 167 | Tải về : 131 Tải về
Nội dung chi tiết

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN  NSNN 2020