Tên / Số / ký hiệu : QUYẾT ĐỊNH MIỄN GIẢM HP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
Về việc / trích yếu

QUYẾT ĐỊNH MIỄN GIẢM HP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

Ngày ban hành 02/04/2020
Loại văn bản / tài liệu Sở Giáo dục và Đào tạo
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 268 | Tải về : 214 Tải về
Nội dung chi tiết

 

QUYẾT ĐỊNH MIỄN GIẢM HP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

http://thptdaimo.edu.vn/thong-bao/quyet-dinh-mien-giam-hp-hoc-ky-2-nam-hoc-2019-2020-19.html

QUYẾT ĐỊNH MIỄN GIẢM HP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020