Thứ năm - 19/03/2020 08:44
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ...
Thứ sáu - 06/03/2020 16:12
KẾ HOẠCH VÀ KỊCH BẢN Phòng, chống phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (tác nhân Sars- Cov-2) khi học...
Thứ ba - 03/03/2020 10:15
Thứ bảy - 29/02/2020 07:15
TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH COVID-19 TẠI TRƯỜNG HỌC
Thứ bảy - 22/02/2020 10:31
Rà soát cơ cấu, đăng ký nhu cầu, cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT...
Thứ bảy - 22/02/2020 10:22
Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp...
Thứ năm - 20/02/2020 10:45
Thông báo tổ chức thi Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở...
Thứ năm - 20/02/2020 10:41
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÁNG 3 NĂM 2019
  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau