Lịch phát sóng tuần từ 27/4/2020 đến 02/5/2020 Chương trình dạy học trên truyền hình sẽ được phát sóng trên kênh 1, kênh 2 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Thứ sáu - 24/04/2020 04:10

          Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Dạy học trên truyền hình. Các bài dạy trên truyền hình là các bài học mới, tiếp nối chương trình dạy và học trong chương trình lớp 4,5,6,7,8,9,10,11,12 năm học 2019 - 2020. Đối với lớp 4,5 gồm các môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh; đối với lớp 6,7,8,9 gồm các môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh; đối với lớp 10,11 gồm các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh, đối với lớp 12 gồm các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh.

           Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng GDĐT, các trường THPT , trung tâm GDNN-GDTX thông báo kịp thời tới cán bộ, giáo viên, học sinh Lịch phát sóng tuần từ 27/4/2020 đến 02/5/2020 Chương trình dạy học trên truyền hình sẽ được phát sóng trên kênh 1, kênh 2 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để các em học sinh tham gia học tập.

 

 
 
Nguồn tin: Phòng GDPT
 
 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỊCH PHÁT SÓNG

CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH”

PHÁT TRÊN KÊNH 1 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

(Tuần từ 27/4/2020 đến 02/5/2020)

 

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

Lớp 9

9h15

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

NGỮ VĂN

Lớp 12

14h30

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

SINH HỌC

15h15

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

ĐỊA LÝ

16h00

ĐỊA LÝ

GDCD

NGỮ VĂN

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

TOÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

LỊCH PHÁT SÓNG

CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH”

PHÁT TRÊN KÊNH 2 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

(Tuần từ 27/4/2020 đến 02/5/2020)

 

LỚP

GIỜ PHÁT SÓNG

THỨ/MÔN HỌC

 
 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

Lớp 6

8h30

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

NGỮ VĂN

 

Lớp 7

9h15

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

NGỮ VĂN

 

Lớp 8

10h00

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

NGỮ VĂN

 

Lớp 10

13h30

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

SINH HỌC

 

14h15

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

LỊCH SỬ

 

15h00

TOÁN

LỊCH SỬ

NGỮ VĂN

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

 

 

Lớp 11

15h45

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

SINH HỌC

 

16h30

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

TIẾNG ANH

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

SINH HỌC

 

17h10

TOÁN

LỊCH SỬ

NGỮ VĂN

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

 

 

Lớp 4

19h45

TIẾNG ANH

TOÁN

TIẾNG VIỆT

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

TIẾNG VIỆT

 

Lớp 5

20h30

TIẾNG ANH

TOÁN

TIẾNG VIỆT

Nghỉ 30/4

Nghỉ 01/5

TIẾNG VIỆT