BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÁNG 3 NĂM 2019

Thứ năm - 20/02/2020 10:41
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÁNG 3 NĂM 2019

 

Chi tiết trong file đính kèm/media/thong-bao/2020_02/cong-khai-thang-3.xls