Thông báo tổ chức thi Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Thứ năm - 20/02/2020 10:45

Thông báo tổ chức thi Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

http://sogd.hanoi.gov.vn/thong-tin-chung/thong-bao-to-chuc-thi-vong-1-ky-thi-tuyen-vien-chuc-tai-cac-co-so-giao-duc-cong-c521-9990.aspx