Tiếp tục triển khai đại trà hệ thống ôn tập trực tuyến các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD,Tiếng Anh khối 11,12

Thứ tư - 18/03/2020 21:58

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Trung tâm giải pháp công nghệ thông tin giáo dục thuộc Cục công nghệ thông tin (CNTT) của Bộ GDĐT xây dựng hệ thống học tập trực tuyến và lưu trữ các bài học qua truyền hình (Hanoi Study) tại địa chỉ http://study.hanoi.edu.vn.

chi tiết tại : http://sogd.hanoi.gov.vn/chuyen-de-gddt/tiep-tuc-trien-khai-dai-tra-he-thong-on-tap-truc-tuyen-cac-mon-toan-ly-hoa-sinh-c526-10050.aspx