Thứ tư - 18/03/2020 21:44
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ...
Thứ sáu - 06/03/2020 04:12
KẾ HOẠCH VÀ KỊCH BẢN Phòng, chống phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (tác nhân Sars- Cov-2) khi học...
Thứ hai - 02/03/2020 22:15
Thứ sáu - 28/02/2020 19:15
TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH COVID-19 TẠI TRƯỜNG HỌC
Thứ sáu - 21/02/2020 22:31
Rà soát cơ cấu, đăng ký nhu cầu, cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT...
Thứ sáu - 21/02/2020 22:22
Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp...
Thứ tư - 19/02/2020 22:45
Thông báo tổ chức thi Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở...
Thứ tư - 19/02/2020 22:41
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÁNG 3 NĂM 2019
  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau