Lịch khảo sát chất lượng (Lần thứ 2) với toàn bộ học sinh lớp 12 trên hệ thống Hà Nội Study

Thứ ba - 09/06/2020 07:54

Tiếp tục thực hiện công văn 1464/SGDĐT-GDPT ngày 15/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn thực hiện kỳ kiểm tra khảo sát đối với lớp 12 trung học phổ thông năm học 2019-2020;

Sở GDĐT hướng dẫn các trường thực hiện khảo sát chất lượng (Lần thứ 2) với toàn bộ học sinh lớp 12 trên hệ thống Hà Nội Study. Mỗi học sinh THPT dự thi 03 bài thi như đợt khảo sát lần 1.

Chi tiết lịch Kiểm tra khảo sát như sau

Ngày

Buổi

Bài kiểm tra/ Môn kiểm tra thành phần của bài tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

19/6/2020
(Thứ Sáu)

Tối

Toán

90 phút

19h 30’

20/6/2020
(Thứ Bảy)

Tối

Tiếng Anh

60 phút

19h 30’

21/6/2020
(Chủ nhật)

Chiều

Bài kiểm tra tổ hợp Khoa học tự nhiên

Vật lý

50 phút

13h 30’

Hóa học

50 phút

14h 35’

Sinh học

50 phút

15h 40’

Bài kiểm tra tổ hợp Khoa học xã hội

Lịch sử

50 phút

13h 30’

Địa lý

50 phút

14h 35’

Giáo dục công dân

50 phút

15h 40’