THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Thứ tư - 09/10/2019 23:11

Trường THPT Đại Mỗ thông báo thời khóa biểu chính thức , cụ thể xem tại file đính kèm:

/media/thong-bao/2020_02/29.1.20.xls.xlsx