Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020

Thứ bảy - 04/04/2020 17:36

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020

Ngày 3/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

chi tiết xem tại đây https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=6593

tải file đề th tham khảo chi tiết các môn tại đây

1_De_Toan_Thamkhao_K20 /media/tuyen-sinh/2020_04/1_de_toan_thamkhao_k20.pdf

2_De_Nguvan_Thamkhao_K20/media/tuyen-sinh/2020_04/2_de_nguvan_thamkhao_k20.pdf

3_De_Vatli_Thamkhao_K20/media/tuyen-sinh/2020_04/3_de_vatli_thamkhao_k20.pdf

4_De_Hoahoc_Thamkhao_K20/media/tuyen-sinh/2020_04/4_de_hoahoc_thamkhao_k20.pdf

5_De_Sinhhoc_Thamkhao_K20 /media/tuyen-sinh/2020_04/4_de_hoahoc_thamkhao_k20.pdf

6_De_Lichsu_Thamkhao_K20

7_De_DiaLi_Thamkhao_K20

8_De_GDCD_Thamkhao_K20

9_De_TiengAnh_Thamkhao_K20